16. Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 Test Exposure

 

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO stanowi główne forum sztuki nowych mediów w Polsce i należy do wiodących wydarzeń artystycznych w Europie Centralnej. Od swego powstania w 1989 roku, prezentuje sztukę tworzoną elektronicznymi i cyfrowymi środkami kreacji i komunikacji, eksploruje współczesne terytoria twórczości oraz buduje perspektywę krytyczną wobec aktualnych problemów sztuki, technologii i społeczeństwa.

Kolejne edycje Biennale WRO w różnorodny sposób stawiają pytanie o twórczą postawę wobec nowych technologii oraz nowych zagadnień powstających na przecięciu sztuki i nauki, aktywności twórczej i społecznej.

Wydarzenia ostatniego Biennale WRO 2013 Pioneering Values, prezentowane w 18 lokalizacjach – muzeach, galeriach, kinach, domu handlowym, dawnych halach produkcyjnych i przestrzeniach publicznych – zgromadziły ponad 200 artystów, 1000 akredytowanych gości oraz ponad 110 000 widzów.

Podsumowujący Biennale WRO 2013 cykl prezentacji WRO 2013 Pioneering Values on Tour odwiedził 20 centrów artystycznych w Polsce, Włoszech, Francji, Izraelu, Danii, Rosji i na Ukrainie. 

Organizatorem Biennale Sztuki Mediów WRO jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów oraz WRO Art Center.

 

WARUNKI KONKURSU:

– Do programu Biennale WRO 2015 można zgłaszać dzieła stworzone z użyciem elektronicznych lub cyfrowych środków wyrazu, wykorzystujące różnorodne formy wypowiedzi i komunikacji, powstałe po 1 stycznia 2013 r.

– Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać wersję poglądową pracy:
• dla pracy wideo: kompletną pracę, dostarczoną na jednym z następujących nośników: DVD, Blu-ray, pamięć flash;
• dla instalacji oraz performansu: opis i wizualizację lub dokumentację pracy (np. wideo, rysunek, szkic, zdjęcie);
• dla utworu opartego na oprogramowaniu lub sieci: aplikację, dostarczoną na odpowiednim nośniku lub adres internetowy miejsca zawierającego w pełni funkcjonalną wersję zgłaszanej pracy.

NAGRODY:

• Nagroda Biennale WRO
• Nagroda Krytyków i Wydawców Prasy Artystycznej
• Nagroda Publiczności 

DATA ZAKOŃCZENIA KONKURSU:

10.12.2014
STRONA KONKURSU