DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ KADRY WYDZIAŁU RZEŹBYJUBILEUSZ STULECIA
WYDZIAŁU RZEŹBY UAP

 

Projekt jubileuszowy 100Rzeźba. Miasto. Tożsamość. Proces. ma na celu przekrojowe przedstawienie Wydziału Rzeźby od jego początków do dnia dzisiejszego oraz ukazanie rzeźby i jej roli w orientowaniu przestrzeni miejskiej i kreowaniu tożsamości miasta. Wystawa, działania edukacyjne oraz konferencja naukowa, jako elementy składowe projektu, zwracają uwagę na powiązania rzeźby z urbanistyką i architekturą tym samym wskażą na jej bezpośredni kontakt z człowiekiem poprzez kształtowanie jego potrzeb estetycznych związanych ze standardem przestrzeni w której żyje. Projekt jubileuszowy ukazuje związki Wydziału Rzeźby z miastem Poznań i wpływ na jego mieszkańców, poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej oraz wykorzystywanie jej jako pola akcji i dynamicznych działań związanych z kontekstem aktywności mieszkańców, postrzeganych przez artystów jako użytkowników i kreatorów tzw. teatru miasta.

BRYGADA PIGMALIONA

PROF. WIESŁAWA KORONOWSKIEGO

 

Brygady Pigmaliona to grupa zrzeszająca miłośników rzeźby. Działania BxP polegają na rzeźbieniu monumentalnych – pomnikowych realizacji na żywo.  Kreowane są najczęściej w przestrzeni miejskiej i mają charakter happeningowy. Autorem i inicjatorem działań jest Wiesław Koronowski, kierujący grupą. Uczestnictwo w akcjach i zarazem członkostwo w BxP ma charakter dobrowolny.  Członkiem Brygad Pigmaliona staje się każdy uczestnik działań przez mianowanie.  

 

Ogólnopolskie Plenery Rzeźbiarskie organizowane przez Wydział Rzeźby w których punktem są nowe technologie mogące istotnie wpływać na formę dzieła artystycznego; udział w tych wydarzeniach biorą znaczące ośrodki akademickie w Polsce.

EDYCJA 2019

Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski organizowany w ramach jubileuszu 100-lecia Wydziału

Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z gościnnym udziałem: ASP Kraków, ASP Warszawa, ASP Gdańsk.

kierownik/ dr Marcin Radziejewski
prowadzący/ prof. Wiesław Koronowski, dr Rafał Kotwis
kierownik i koordynator konferencji/ dr Igor Mikoda

Czas trwania: 06.05.2019-11.05.2019
hasło pleneru: wokół kuli