DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU RZEŹBY




JUBILEUSZ STULECIA
WYDZIAŁU RZEŹBY UAP

 

Projekt jubileuszowy 100Rzeźba. Miasto. Tożsamość. Proces. ma na celu przekrojowe przedstawienie Wydziału Rzeźby od jego początków do dnia dzisiejszego oraz ukazanie rzeźby i jej roli w orientowaniu przestrzeni miejskiej i kreowaniu tożsamości miasta. Wystawa, działania edukacyjne oraz konferencja naukowa, jako elementy składowe projektu, zwracają uwagę na powiązania rzeźby z urbanistyką i architekturą tym samym wskażą na jej bezpośredni kontakt z człowiekiem poprzez kształtowanie jego potrzeb estetycznych związanych ze standardem przestrzeni w której żyje. Projekt jubileuszowy ukazuje związki Wydziału Rzeźby z miastem Poznań i wpływ na jego mieszkańców, poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej oraz wykorzystywanie jej jako pola akcji i dynamicznych działań związanych z kontekstem aktywności mieszkańców, postrzeganych przez artystów jako użytkowników i kreatorów tzw. teatru miasta.

BRYGADA PIGMALIONA

PROF. WIESŁAWA KORONOWSKIEGO

 

Brygady Pigmaliona to grupa zrzeszająca miłośników rzeźby. Działania BxP polegają na rzeźbieniu monumentalnych – pomnikowych realizacji na żywo.  Kreowane są najczęściej w przestrzeni miejskiej i mają charakter happeningowy. Autorem i inicjatorem działań jest Wiesław Koronowski, kierujący grupą. Uczestnictwo w akcjach i zarazem członkostwo w BxP ma charakter dobrowolny.  Członkiem Brygad Pigmaliona staje się każdy uczestnik działań przez mianowanie.  

 

Ogólnopolskie Plenery Rzeźbiarskie organizowane przez Wydział Rzeźby w których punktem są nowe technologie mogące istotnie wpływać na formę dzieła artystycznego; udział w tych wydarzeniach biorą znaczące ośrodki akademickie w Polsce.

EDYCJA 2019

Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski organizowany w ramach jubileuszu 100-lecia Wydziału

Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z gościnnym udziałem: ASP Kraków, ASP Warszawa, ASP Gdańsk.

kierownik/ dr Marcin Radziejewski
prowadzący/ prof. Wiesław Koronowski, dr Rafał Kotwis
kierownik i koordynator konferencji/ dr Igor Mikoda

Czas trwania: 06.05.2019-11.05.2019
hasło pleneru: wokół kuli