BIZARRE LOVE TRIANGLE.

unnamed

BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD

Dziwny trójkąt miłosny. Rzeźba w przestrzeni publicznej Nowego Sadu jest próbą rozwiązania problemu nieodpowiedzialnego projektowania urbanistycznego.

Uczestniczący w tym projekcie artyści i studenci sztuki, analizując przestrzeń publiczną Nowego Sadu, podejmą się próby rozwiązania tego problemu.

Głównym celem projektu jest stworzenie alternatywnego projektu miasta Nowy Sad. Do udziału w nim zaproszono piętnastu artystów z trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Słowacji, Węgier jak również z Serbii. Młodzi artyści, wykorzystując swoje obserwacje i spostrzeżenia, nie tylko zaprezentują najlepsze przykłady projektowania urbanistycznego w swoich miastach, ale także wspólnie analizować będą problemy wynikające z niewłaściwego sytuowania różnych form sztuki w przestrzeni publicznej. Wybór miast Bańska Bystrzyca, Pécs, Poznań i Nowy Sad, z których pochodzą uczestnicy projektu, podyktowany był podobnymi cechami architektonicznymi tych miast.

W ramach projektu zaplanowano takie działania jak warsztaty dotyczące funkcjonowania sztuki w przestrzeni publicznej (cykl spotkań-dyskusji z ekspertami z różnych dziedzin sztuki i projektowania), wystawa prac uczestników projektu oraz publikacja katalogu prezentującego ich dokonania. Organizatorzy planują kontynuację projektu i dalszą współpracę pomiędzy ośrodkami artystycznymi z Bańskiej Bystrzycy, Nowego Sadu, Pécsu oraz Poznania.