III – SBMFR – 2015 | ZGŁOSZENIA

banr-bienn

Dnia 1 IV 2015 zakończono przyjmowanie zgłoszeń,  do konkursu przystąpiło 175 osób – zgłoszono 337 prac.

Dnia 2 IV 2015 komisja konkursowa zakwalifikowała do II etapu konkursu 76 uczestników (98 prac).

Wszystkie osoby, zakwalifikowane do II etapu, zostaną poinformowane drogą elektroniczną do dnia 03-04.

Dziękujemy za liczne zgłoszenia i duże zainteresowanie III SBMFR.

W związku z dużą ilością zgłoszeń komisja konkursowa podjęła decyzję o przyjęciu większej ilości prac niż wcześniej planowano.

 

.red