PRZEGLĄDY PRACOWNI

Golęcin, 02 Czerwca, godzina 9:00 – Przegląd prac studentów I-go roku licencjat

Golęcin, 02 Czerwca, godzina 11:30 – Przegląd prac studentów I-go roku studia magisterskie

Garncarska, 03 Czerwca, godzina 10:00 – PRZEGLĄD PRACOWNI (Rozpocznie się na ul. Garncarskiej, później przejdziemy do bud A a następnie na Golęcin.)