Wystawa | Peter Valiska-Timecko „Col_lection 2022 / Action Graphics”

Autor: Peter Valiska-Timecko,
Tytuł wystawy: Col_lection 2022 / Action graphics,
Miejsce: Galeria Curator’s Lab, ul. Nowowiejskiego 12,
Data: 6 – 19.10.2022,
Wernisaż: 6 października 2022, godz. 18.00,
Kurator: dr Tomasz Drewicz ad.

Aktywność Petera Valiski-Timecki poświęcona jest sztuce akcji, a w szczególności alternatywnym i eksperymentalnym formom realizowanym w dziedzinie grafiki. Twórczość autora ma charakter intermedialny, typowy dla postmedialnych manifestacji estetycznych. Płynnie przenosi się pomiędzy różnymi mediami lub łączy je, a w przypadku grafiki ożywia martwe medium poprzez jego performatywny charakter i składową akcji. Na wystawie
Col_lection 2022 prezentowany jest wybór prac (20018 – 2022). Ukazuje na niej, różne formy i strategie grafik autorskich w trzech cyklach graficznych. Łączy je temat, okoliczności powstania, ale także wielogatunkowa natura autora. Valiska pracuje kontekstowo – celowo zmieniąjąc język, styl i środki wyrazu oraz użyte materiały, charakterystyczne dla obecnej epoki i społeczeństwa konsumpcyjnego.

Prezentowane prace wybrane spośrod trzech autorskich cyklów: Matryca jako ring 20018, Geo_grafika 2018-19, oraz Ślady-Warstwy-Osady 2020-2022 mają wymiar konceptualny, a zarazem performatywny. Projekt GEO_Grafika rejestruje i mapuje określone zanieczyszczenia środowiska. Cykl arkuszy graficznych nawiązuje do znalezionych wśród odpadów matryc (gotowych/znalezionych), które odpowiadają na problemy ekologiczne i środowiskowe. Wykorzystuje matryce z tworzyw sztucznych, które są trudne do rozkładu, stwarzając obrazy o nowej (estetycznej) wartości. Na wystawie zaprezentowany zostanie również cykl, będący kontynuacją projektu Matryca jako ring, realizowany wspólnie ze Stanem Piatrikem. Artyści mierzą się w nim z niekonwencjonalną „bronią” – piłami łańcuchowymi, które posłużyły im za narzędzia graficzne. Działania peformatywne w postaci „pojedynków” z wykorzystaniem pił łańcuchowych, realizowane są od 2013 roku. Polegają na wycinaniu cieni przeciwnika, rzeźbiąc w ten sposób monumentalne matryce. Efektem działań jest seria barwnych realizacji wykonanych w 2018 roku. Seria obrazów Ślady, Warstwy,