II PRACOWNIA RZEŹBY I OTOCZENIA – STUDYJNA – WYSTAWA 2020

KIEROWNIK: prof. dr hab. Karolina Komasa
ASYSTENT: dr Michał Wielopolski, ad.


Joanna Suppan – Wtedy Oboje Nie Wiemy_cz2


Anastazja Kramer – Marazm


Szymon Weremczuk – Brzuch


Julita Antonowicz – Anihilacja


Barbara Stańko-Jurczyńska – Sitter


Barbara Stańko-Jurczyńska – Chleba Naszego Powszedniego


Barbara Stańko-Jurczyńska – przyswajalnoŚci


Ksenia Pyza – Akt Stojący