Wystawa | SYNCHRO | Refleksy II

Miejsce: Galeria Curators’Lab, ul. Nowowiejskiego 12

Wernisaż: 14.02, godz. 18.00

Czas trwania wystawy: 14.02–26.02

Artyści:
prof. Kazimierz Raba
dr Łukasz Gruszczyński
mgr Andrzej Lenarczyk

REFLEKSY

Pracownia jako idea – pracownia jako środowisko

Założeniem kuratorskim cyklu wystaw Refleksy jest pokazanie pracowni rzeźby jako idei łączącej profesora i absolwentów nieograniczonej klauzulą czasu i formalnej przynależności. Do tak definiowanej pracowni należą artyści skupieni wokół założeń, metod, które przez lata kształtowały ich osobowość i inicjowały drogę twórczą.

Pokazanie środowiska pracowni z perspektywy prowadzącego stanowi jedną z możliwych interpretacji jej założeń. Profesor – kurator dokonując wyboru uczestników stawia ważne pytania dotyczące podstaw i perspektyw rozwoju pracowni rzeźby.

Mimo ograniczonej przestrzeni wystawa może stanowić głos nawet kilku pokoleń związanych z pracownią artystów. Profesor i absolwenci pokazani w przestrzeni wspólnej kreują nowe miejsce dla kolejnych uczestników wspólnoty – studenta i kandydata aspirującego do wejścia w rozpoznawane środowisko pracowni.

Wystawa Refleksy, pokazując związki i różnice w twórczości artystów połączonych doświadczeniem konkretnej pracowni, staje się świadectwem kreowanej na Wydziale Rzeźby różnorodności idei, strategii działania i narzędzi niezbędnych do jej zrealizowania.

Udział ograniczonej liczby uczestników zwraca uwagę na prawo wyboru dające możliwość autorskiego kształtowania przestrzeni warunkującej twórczy dialog.