WYSTAWY ZBIOROWE

2022

MEMORY OF SPACE | Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Kunstbauwerk 2021, Schwedt/Oder, Niemcy

GRAND LOREM IPSUM | Galeria Muzeum Największe, Warszawa

VERE DICTUS | Beta Gallery, Berlin, NIEMCY

WSZYSCY RAZEM – SAMI SWOI | BWA Firlej, Firlej


2021

XXX LOREM IPSUM | Galeria Muzeum Największe, Warszawa

VERE DICTUS | Beta Gallery, Berlin, NIEMCY

REDBLUETUB | BWA Firlej, Firlej

A LOREM IPSUM | Galeria Muzeum Największe, Warszawa

VERE DICTUS | Beta Gallery, Berlin, NIEMCY

SAMI SWOI | BWA Firlej, Firlej


2020

XXX LOREM IPSUM | Galeria Muzeum Największe, Warszawa

VERE DICTUS | Beta Gallery, Berlin, NIEMCY

REDBLUETUB | BWA Firlej, Firlej

A LOREM IPSUM | Galeria Muzeum Największe, Warszawa

VERE| Beta Gallery, Berlin, NIEMCY

SAMI SWOI | BWA Firlej, Firlej

2019

IPSUM | Galeria Muzeum Największe, Warszawa

VERE DICTUS | Beta Gallery, Berlin, NIEMCY

XXX LOREM IPSUM | Galeria Muzeum Największe, Warszawa

VERE DICTUS | Beta Gallery, Berlin, NIEMCY

REDBLUETUB | BWA Firlej, Firlej

A LOREM IPSUM | Galeria Muzeum Największe, Warszawa

VERE DICTUS | Beta Gallery, Berlin, NIEMCY

SAMI SWOI | BWA Firlej, Firlej


2018

LOREM | Galeria Muzeum Największe, Warszawa

VERE DICTUS | Beta Gallery, Berlin, NIEMCY

A LOREM IPSUM | Galeria Muzeum Największe, Warszawa

VERE DICTUS | Beta Gallery, Berlin, NIEMCY

XXX IPSUM | Galeria Muzeum Największe, Warszawa

VERE DICTUS | Beta Gallery, Berlin, NIEMCY

REDBLUETUB | BWA Firlej, Firlej

A LOREM IPSUM | Galeria Muzeum Największe, Warszawa

VERE DICTUS | Beta Gallery, Berlin, NIEMCY

SAMI SWOI | BWA Firlej, Firlej