MUZYCZNE OBRAZY W RAMACH II KRÓLEWSKIEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO W GNIEŹNIE

MUZYCZNE OBRAZY W RAMACH II KRÓLEWSKIEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO W GNIEŹNIE

obraz

(zdjęcie gniezno.com.pl)

W ramach II Królewskiego Festiwalu Artystycznego w Gnieźnie, w niedzielę 23 czerwca prof. nadzw. UAP Robert Bartel zrealizował instalację pt. „Muzyczne obrazy”. W oparciu o synestezje muzyczne została stworzona seria wizualnych obrazów do wybranych utworów Witolda Lutosławskiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Projekt był współrealizowany przez uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Gnieźnie i podopiecznych mgr Elżbiety Binkowskiej, prowadzącej warsztaty plastyczne w eSTeDe. Utworzyli oni „orkiestrę” malującą obrazy na ruchomych pulpitach i instrumentach muzycznych, które kołysały się na wietrze. Od strony muzycznej koncert poprowadziła dyrygent mgr Agnieszka Żółtowska.

W sztukach plastycznych doszukiwanie się związków pomiędzy malarstwem, a językiem muzyki było przedmiotem zainteresowania już u Whistlera, a potem w symbolizmie i secesji. Następnie synestezje dźwiękowe wykorzystywał w swoich obrazach między innymi litewski malarz Čiurlonis, Kandinsky, czy Kupka nadając swoim abstrakcyjnym kompozycjom tytuły zaczerpnięte z muzyki. Mykolas Konstantas Čiurlonis, uważany przez niektórych historyków sztuki za pierwszego abstrakcjonistę był jednocześnie kompozytorem. Przy pomocy na wpół abstrakcyjnych form, barw, faktur tworzył rytmiczne kompozycje, w których starał się odnaleźć malarski odpowiednik form muzycznych.

Oprócz tego synestezje muzyczne wykorzystywane są obecnie w teatrze, we wszelkiego rodzaju widowiskach, w sztuce filmowej, w animacji komputerowej, w pedagogice oraz arteterapii i twórczym rozwoju.

Zasadniczymi celami tego działania będzie:

  • popularyzacja muzyki Lutosławskiego wśród młodych odbiorców,

  • refleksja nad zależnością pomiędzy muzyką, a kolorem, kształtem, rytmem
    i kompozycją obrazu,

  • relaksacja i stymulowanie kreatywności u dzieci i młodzieży,

  • rozwijanie wrażliwości muzycznej  i wyobraźni wizualnej,

  • pobudzanie wrażliwości estetycznej i kształtowanie przestrzeni wyobrażeniowej,

  • poszerzanie warsztatu twórczego i otwartości poznawczej.

Dodatkowe informacje i relacje można uzyskać na:

http://gniezno.com.pl/wiadomosci/czytaj/10435/plener_artystyczny_z_lutoslawskim_w_tle.html

http://gniezno.com.pl/wiadomosci/czytaj/10321/zbliza_sie_ii_krolewski_festiwal_artystyczny.html