2013 UAP/SNU

1514401_615305278536513_581577253_n

Prezentacja Współpracy
Shanghai Normal University – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

/Wydział Architektury i Wzornictwa, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych/

Galeria AULA UAP
Otwarcie 7.01.2014 (wtorek) | 12.00

____

Presentation of Cooperation
Shanghai Normal University – University of Arts in Poznań

/ Department of Architecture and Design,  Departament of Sculpture and Space Activities /

Gallery AULA UAP
Opening 7.01.2014 (Tuesday) | 12.00