13. Rawickie Mosty Sztuki

13 Rawickie Mosty Sztuki, to kontynuacja organizowanych przez Muzeum Ziemi Rawickiej

Spotkań Artystów Akademickich. Celem spotkania jest wspólna wystawa i prezentacja

dorobku artystycznego pedagogów. Podczas wernisażu z koncertem poezji śpiewanej wystąpi

zespół Koniugacja.

Tegoroczna wystawa, która rozpocznie się 27 sierpnia o godz. 19.00 w rawickim ratuszu,

prezentować będzie prace artystów z trzech uczelni; Akademii Sztuk Pięknych we

Wrocławiu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, oraz Akademii Sztuk Pięknych

w Katowicach.

W wystawie udział bierze reprezentacja pedagogów Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych.

mosty_2013_plakat_i