„Przestrzeń ziemi – ziemia jako materia.”

Na terenie Miasta i Gminy Wielichowo w dniu 18 czerwca 2018 r. rozpoczęła się  realizacja projektu finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Dostępna 2018. Organizatorem wszystkich działań jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP, Centrum Aktywności Artystycznej UAP. Pomysłodawcą projektu i kierownikiem wszystkich działań realizowanych na terenie MIG Wielichowo jest dr Dawid Szafrański, artysta sztuk wizualnych, nauczyciel akademicki, kurator i założyciel Galerii Magiel w Wielichowie.

Partnerem działań na terenie MIG Wielichowo jest Centrum Kultury w Wielichowie

Natomiast działaniami na terenie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu kierować będzie mgr Bogna Branowska , kierownik Centrum Aktywności Artystycznej UAP. Partnerem w realizacji  warsztatów na terenie UAP, które odbędą się po zakończeniu działań w Gminie Wielichowo jest Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu.

Pierwsze działania w panelu projektu –  „Ziemia jako materia” –  zrealizowane zostały w postaci 5-dniowych warsztatów rzeźbiarskich z dziećmi i młodzieżą  oraz grupą seniorów ze Stowarzyszenia „Druga Młodość” w Wielichowie. Od 18 czerwca do 21 czerwca przeprowadzone zostały warsztaty rzeźbiarskie z dziećmi z wybranych wsi Gminy Wielichowo. Prowadzenie warsztatów powierzono zaproszonym artystą rzeźbiarzom – ceramikom związanym z Uniwersytetem Artystycznym – Wydziałem Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP. Wśród nich znaleźli się absolwenci i pracownicy UAP – Agnieszka Ciszewska, Ewa Lepczyk, Piotr Mastalerz, Wojciech Tężycki, , Marcin Radziejewski, Dawid Szafrański.

I tak kolejno we wsi Wilkowo Polskie warsztaty z dziećmi poprowadził Piotr Mastalerz. W Śniatach „Ziemne metamorfozy, czyli o Piaskowym Wilku słów kilka” warsztaty zrealizowała Ewa Lepczyk. W środowe popołudnie „Nie-Ziemskie” warsztaty we wsi Łubnica poprowadziła Agnieszka Ciszewska. W czwartek warsztaty z dziećmi odbyły się we wsi Reńsko, prowadzący Wojciech Tężycki, a  salę wiejską  w Dębsku opanowała wraz z uczestnikami Agnieszka Ciszewska.

Kulminacyjnym i podsumowującym pierwszy etap projektu „Przestrzeń ziemi -ziemia jako materia” był piątek  – 22 czerwca b.r. Nazwane w mediach społecznościowych wydarzenie „Kultura z pieca”, odbyło się  na terenie Moto – Stacji LOK Wielichowo –  dzięki uprzejmości wielichowskich motocyklistów, gdzie przeprowadzono otwarte warsztaty dla dzieci z Przedszkola Świat Bajek w Wielichowie, Stowarzyszenia Seniorów „Druga Młodość” z Wielichowa, jak również przybyłych mieszkańców gminy.

W przed dzień dołączył do zespołu  twórców –  artysta Marcin Radziejewski, który koordynował budowę plenerowych  pieców do wypału ceramiki, które powstały w trakcie „otwartego dnia” na Moto-Stacji Lok Wielichowo.

Godzina 10:00 –  rozpoczęto budowę tzw. pieca węgierskiego.

Godzina 11:00  – w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie przybyło na Moto – Stację całe Przedszkole Świat Bajek w Wielichowie. Autorski warsztat „Zostaw swój ślad” zainicjowany przez Dawida Szafrańskiego poprowadzili wszyscy zaangażowani w projekt  artyści. Dzieci zostawiły swój ślad w glinie w „mokrych” cegłach przekazanych przez Pana Leszka Kowalskiego z Cegielni w Czaczu. Przy współpracy z Ewą Lepczyk wspólnie wytoczyły na kole garncarskim naczynia.

Godzina 13:00  – zakończono budowę  i  odpalono piec węgierski, załadowany uprzednio autorskimi ceramikami artystów. Piec węgierski zostaje „ochrzczony” imieniem „Ciołek”.

Godzina 15:00 – powstaje piec butelkowy, w którego budowę czynnie włączają się Seniorzy ze Stowarzyszenia „Druga Młodość”. Dla nich również przeprowadzono warsztat rzeźbiarski  i  pokazy toczenia na kole garncarskim.

Wszelki „ślad” pozostawiony przez uczestników warsztatów  –  w nie wypalonej cegle zostanie utrwalony w zabytkowym piecu w Cegielni w Czaczu – miejmy nadzieję, że powstanie w przyszłości niecodzienny mur stworzony wspólnie przez mieszkańców Wielichowa.

O godzinie 18:00 oficjalnie otwarto podsumowanie działań warsztatowych w temacie ” Ziemia jako materia”. Temat projektu Kultura Dostępna i  zakres cyklu działań przedstawił Dawid Szafrański, następnie Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska podziękowała twórcom projektu i artystą realizującym warsztaty i pokazy na terenie Gminy Wielichowo.

22:00 – Kulminacyjny moment wypału w powstałych plenerowych piecach. Piec butelkowy świeci w pełni do godziny 4:00 dnia następnego.

W sobotę 23 czerwca  o godzinie 15:00 rozpoczęła się rozbiórka pieców, co się wypaliło  i jakie powstały efekty?

Wszystkie powstałe prace „młodych artystów”, efekty warsztatów  i to co  „ogień utrwalił”  –  zostaną zaprezentowane na zbiorowej wystawie w Centrum Kultury w Wielichowie w miesiącu wrześniu b.r.

Przeprowadzone działania podsumowujące ten etap umożliwiły  wymianę doświadczeń wszystkich uczestników warsztatów wraz z wielopokoleniowymi grupami mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo. Kolejny etap projektu „Przestrzeń ziemi  – ziemia jako terytorium” już w drugiej połowie sierpnia br. Zapraszam do śledzenia i czynnego uczestnictwa w działaniach w obszarze Kultura Dostępna 2018.

Kierownik projektu „Przestrzeń ziemi”

dr Dawid Szafrański

Organizator:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP
Centrum Aktywności Artystycznej UAP

Partnerzy :
Centrum Kultury w Wielichowie
Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu

Patronat honorowy:
Burmistrz Wielichowa
GS „Samopomoc Chłopska” Wielichowo
LOK Wielichowo – Sekcja Turystyki Motocyklowej

Współpraca:
Magiel – Galeria Sztuki Współczesnej w Wielichowie

Projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program Kultura Dostępna 2018

The gallery was not found!