Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej Pana mgr Tomasza Drewicza

Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Karolina Komasa prof. ndzw UAP uprzejmie zawiadamia, że w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne Pana mgr Tomasza Drewicza.

Promotor: prof. Marcin Berdyszak

Miejsce Obrony: Galeria „SIŁOWNIA” , Al. Marcinkowskiego 20a, Poznań.

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej UAP w Poznaniu, pl.Wielkopolski 9