GENERATOR | Ogłoszenie

G E N E R A T O R

Festiwal MALTA zaprasza studentów i młodych pracowników Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych do udziału w projekcie GENERATOR stanowiącym segment, poprzedzający zasadnicze prezentacje festiwalu MALTA. Podstawowym założeniem jest działanie czy też zainicjowanie procesu otwartego, angażującego publiczność, dającego jej szansę twórczego udziału. Proponujemy akcję, obiekt, cykl obiektów w których współuczestniczą mieszkańcy konkretnych miejsc Poznania.

 

Organizatorzy wytypowali cztery miejsca:

1. JEŻYCE – ulica Szamarzewskiego 21 (jest to pracownia podejmująca pracę z dziećmi z sąsiedztwa – pomieszczenie bez okien, dawny zakład fotograficzny).

2. ŚRÓDKA – kawiarnia La Ruina i część sąsiedniego placyku.

3. ŁAZARZ – Klub „Krąg” ulica Klaudyny Potockiej i przestrzeń na zewnątrz.

4. Wilda – ulica Fabryczna 5 – przestrzeń otwarta między dwoma kamienicami.

Dodatkowym miejscem jest sąsiadujący z siedzibą Fundacji Malta Plac.

 

Nie ograniczamy się rodzajem działania, jego skalą, charakterem materiałów. Praca może być realizowana indywidualnie lub w grupie kilku osób.

Czas- w zależności od koncepcji pracę można realizować w wybranym czasie od marca do czerwca lub w czasie trwania festiwalu MALTA w drugiej połowie

Organizatorzy zapewniają pomoc w realizacji (materiały, ew. transport).

 

Zgłoszenia wstępnych projektów i materiałów do katalogu do końca lutego.

 

Koordynatorem projektu ze stron Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP jest Janusz Bałdyga (Pracownia Sztuki Performance).

Kontakt:      januszbaldyga@poczta.onet.pl

numer telefonu: 601882227

 

ZAPRASZAMY!