tensegrity 2018 // Wydziałowy Plener Rzeźbiarski

Plener Rzeźbiarski Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP // SKOKI 2017-2018

Plener ten spełnia cele edukacyjne określone przez program dydaktyczny Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. Głównym celem jest zapoznanie studentów z możliwościami zaawansowanych technologii urządzeń do pracy z żywicą syntetyczną. Poza realizacją projektów w tym materiale, proponujemy również zajęcia w postaci wykładów, ewentualnie ćwiczeń wykorzystujących „nowe technologie” będących trwałym zasobem naszego Wydziału i Uczelni takimi jak Studio Holograficzne, druk 3d, czy programy badawcze wykorzystujące nowe media typu dron, frezarka CNC itp..

Kierownikiem pleneru jest dr Marcin Radziejewski ad. Kierownik Zakładu Technik Realizacyjnych UAP, prowadzącymi plener są prof. Wiesław Koronowski i  dr Rafał Kotwis ad.  Zespół ten, który jest stałym składem pedagogicznym pleneru uzupełnia też dr Jarosław Bogucki ad., dr Tomasz Drewicz ad., dr Dawid Szafrański ad.

Oprócz dydaktyków związanych z wydziałem Rzeźby i Działań Przestrzennych na plener zaproszeni zostali pedagodzy wraz ze studentami związani z wydziałem Architektury i Wzornictwa UAP. Plener wzbogacą także zaproszeni goście z zaprzyjaźnionej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – grupa studentów wraz z prowadzącymi oraz Jarosław Koziara związany z festiwalem LANDART.

Mamy nadzieję, że taka forma współpracy zaowocuje wymiana doświadczeń artystycznych czego wynikiem będą ciekawe realizacje.

Wymaganym efektem pleneru jest zrealizowanie projektu będącego odpowiedzią na wybrane zagadnienie w określonym materiale lub z wykorzystaniem wybranych, dostępnych technologii po wcześniejszym zatwierdzeniu projektu przez kolegium pedagogiczne. Istnieje możliwość realizacji projektu o charakterze monumentalnym, do ok 3m wysokości, przez grupę studentów. Grupa taka może składać się maksymalnie do czterech osób. Wymagana realizacja indywidualna powinna uwzględniać wymiar ok 1m wysokości.

 

HASŁO PLENERU

Tensegrity – wyraz pochodzenia angielskiego, złożony z tension – naprężenie pochodzące od rozciągania oraz integrity – integralność

 

TEMATY PLENERU

  1. Relacja struktur i form o charakterze organicznym i geometryczno-technicznym. Powiększenie – analiza niewielkiej formy biologicznej (ziarno ,owoc itp.) która doprowadzi do wielkoformatowej realizacji
  2. Odcisk – Forma negatywowa z wykorzystaniem odcisku znalezionych przedmiotów o dowolnym charakterze
  3. Wypowiedź własna uwzględniająca użycie form negatywowych.

 

TECHNIKA: Odlew z negatywu piaskowego.

MATERIAŁ: Żywica, znalezione przedmioty.

W projekcie należy uwzględnić sposób i miejsce ekspozycji

Plener rozpoczyna się 16 kwietnia o godzinie 11:00 pedagodzy w krótkim przemówieniu omówią ostateczną formę realizacji projektów gdyż zależna jest ona od nieprzewidywalnych warunków pogodowych. Pozostały czas do obiadu zarezerwowany jest na zadania organizacyjne. Po obiedzie wybrani pracownicy prezentują możliwości artystyczno-technologiczne pleneru w formie realizacji własnego projektu w procesie mogą wziąć udział studenci będący uczestnikami pleneru. Prezentacja może trwać do następnego dnia. Przez pierwsze trzy dni w godzinach od 09:00 do 13:00 uczestnicy pleneru zobowiązani są do przedstawienia własnych koncepcji rozwiązania tematów pleneru. W tym celu we wskazanych godzinach w hall’u domu plenerowego pełnić będą dyżury pedagodzy i opiekunowie pleneru. Czas popołudniowy należy zarezerwować na próby realizacyjne i technologiczne. Pozostałe dni pleneru przeznaczone są na realizację zaakceptowanych projektów.  Ostatni dzień – 21 kwietnia, sobota popołudniu – przeznaczony jest na prezentację i publiczną obronę dzieł plenerowych oraz zaliczenie pleneru przez grono pedagogiczne pod kierownictwem dr. Rafała Kotwisa ad. Zakończenie pleneru następuję po kolacji.