PLENER W RAMACH PROJEKTU: MIĘDZYNARODOWA PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ POZNAŃ – TALLIN 2020

PLENER

W RAMACH PROJEKTU:

MIĘDZYNARODOWA PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ

POZNAŃ – TALLIN 2020

 

Partnerzy projektu:

 • Eesti Kunstiakadeemia, Tallin (Estonian Academy of Arts in Tallin)
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

plener z cyklu: Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej

miejsce wydarzenia: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

termin pleneru: 19.03.2020 – 28.03.2020 roku

termin wystawy: 28.03.2020 – 28.04.2020 roku

 

lider Uniwersytetu: prof. Sławomir Brzoska, slawomir.brzoska@uap.edu.pl

lider Uniwersytetu: dr Jarosław Bogucki, jaroslaw.bogucki@uap.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu do zgłoszenia projektu realizacji autorskiej pracy w trakcie pleneru w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Plener jest adresowany do studentów Wydziału Rzeźby UAP oraz studentów innych wydziałów studiujących na Wydziale Rzeźby UAP:

 1. a) studiów I i II st.
 2. b) jednolitych studiów magisterskich
 3. c) studiów doktoranckich
 4. d) absolwentów do 3 lat od ukończenia studiów.

Spośród zgłoszeń do realizacji projektów zostanie wytypowanych 10 studentów.

 

 1. Celem projektu jest:
 2. a) stworzenie międzynarodowej platformy wymiany idei artystycznych i edukacyjnych powstających na gruncie szkolnictwa artystycznego. Platforma ta służyć ma integracji oraz wzmocnieniu twórczego potencjału środowisk artystycznych;
 3. b) stworzenie platformy przepływu twórczych idei pośród najmłodszej kadry akademickiej oraz studentów starszych roczników i dyplomantów, którzy stoją przed swoim debiutem na krajowej i międzynarodowej scenie artystycznej;
 4. c) wykorzystanie potencjału realizacyjnego i edukacyjnego Centrum oraz jego korzystnego położenia na skrzyżowaniu polskich i europejskich dróg wędrówek twórców.

 

 1. Temat:

„Problem cielesności w poszerzonym kontekście znaczeniowym oraz przestrzennym”

 

III. Informacje o plenerze:

Termin pleneru: 19.03-28.03.2020r.

 

W ramach pleneru Centrum Rzeźby Polskiej zobowiązuje się do:

1)     zapewnienia koordynatora pleneru;

2)     zapewnienia anglojęzycznego opiekuna;

3)     udostępnienia pracowni rzeźbiarskich jako miejsca pracy uczestników;

4)     zapewnienia pomocy technicznej specjalistów oraz zaplecza technicznego (narzędzi);

5)     zakupu materiałów potrzebnych do realizacji przygotowanych przez uczestników koncepcji artystycznych dla każdego z uczestników (studentów) w kwocie do 1.000,00 zł brutto / osobę;

6)     sporządzenia dokumentacji pleneru;

7)     przygotowania wystawy poplenerowej w przestrzeniach Centrum wskazanych przez koordynatora projektu;

8)     przygotowania publikacji dokumentującej plener, w której umieszczone zostaną: referaty prelegentów, teksty opiekunów, materiały ilustrujące zrealizowane przez uczestników projekty;

9)     promowania  projektu: w tym emisji informacji prasowej, newslettera, umieszczenia identyfikacji wizualnej oraz informacji na stronie www oraz dostępnych kanałach social media;

10)   zapewnienia noclegów w Domu Rzeźbiarza lub w aneksach pracowni rzeźbiarskich oraz pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) dla uczestników w terminie od śniadania w dniu 19 marca 2020 roku do kolacji w dniu 28 marca 2020 roku.

11)   Prace artystyczne powstałe podczas pleneru zostaną wyeksponowane na wystawie poplenerowej zorganizowanej na terenie Centrum w terminie 28.03.2020 – 28.04.2020 roku.

12)   Prace artystyczne powstałe podczas pleneru stanowią własność ich autorów.

 

 1. Informacja o składaniu zgłoszeń:
  1. Termin składania zgłoszeń: do 18.02.2020 r.
 2. Zgłoszenia należy przesłać na adres:

slawomir.brzoska@uap.edu.pl, oraz

jaroslaw.bogucki@uap.edu.pl

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 2. Dane personalne i dane kontaktowe uczestnika (e-mail, telefon), rok studiów, kierunek, wydział .
 3. Opis planowanej realizacji (maksymalnie 1 str. A4).
 4. W razie konieczności szkic koncepcyjny (maksymalnie 1 str. A4).
 5. Wykaz niezbędnych materiałów do realizacji pracy wraz z kosztorysem – do kwoty 1000 pln.

(Lista zapotrzebowania materiałowego sporządzona dla każdego z uczestników osobno powinna zawierać wykaz materiałów i ich parametry techniczne m.in. nazwę materiału, ilość, wielkość (wymiary), rodzaj, barwę, wskazanie producenta (i inne parametry)

 1. Informacje o zapotrzebowaniu na narzędzia i pomoc techniczną przy realizacji pracy ze strony specjalistów. m.in. stolarza, ceramika, odlewnika, elektryka, spawacza, kowala, konserwatora, ect.
 2. Listę preferencji żywieniowych (rodzaj diety: mięsna, wegetariańska lub inna).