SPOTKANIE ZE STUDENTAMI

DSC_0756

Zapraszamy wszystkich studentów WRiDP i pozostałych wydziałów na spotkanie z profesorami i asystentami prowadzącymi zajęcia na Golęcinie (bud.F) 

We invite all students, WRiDP and other departments to meet with professors and assistants leading classes at Golęcin.

Budynek F | ul Golęcińska 9A

Building  F | Golecinska 9A st.

Spotkanie odbędzie się w piątek 11.10

The meeting will take place on Friday 11.10

godz 10.00 – studenci pierwszego roku | 10:00am junior year students
godz 11.00 – studenci lat starszych oraz studiów 2go stopnia oraz innych wydziałów | 11:00am – 2nd up, and master studies students
Celem spotkania jest zapoznanie Was z warunkami pracy oraz rozmieszczeniem pracowni na Golęcinie.
Podczas spotkania będziecie mogli dokonywać wyboru i zapisów do pracowni.
Dojazd autobusem linii 60 z ul. solnej.
Przystanek docelowy na ul. Golęcińskiej 9 (zaraz za przejazdem kolejowym)

__

The aim of this meeting is to familiarize You with the working conditions and the distribution of the workshop on Golecin.
During the meeting you will be able to choose and subscribe to the Studios.
You can get to building F with bus number 60 from Solna street.
Bus stop on Golecinska 9, street (just behind the railway)

Dojazd autobusem nr 60.
Rozkład z ul.Solnej

You can get to building F with bus number 60 from Solna street.

Mapka (powiększ by zobaczyć gdzie masz trafić) | Map (take closer look)

Wyświetl większą mapę