Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej – „SPOTKANIA. ILE WSZYSTKIEGO W KAWAŁKU GLINY?”

Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Karolina Komasa prof. ndzw UAP uprzejmie zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2014 r. godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe Pana mgr Wojeciecha Tężyckigo.

Tytuł Rozprawy: „SPOTKANIA. ILE WSZYSTKIEGO W KAWAŁKU GLINY?”

Promotor: dr hab. Wiesław Koronowski prof. UAP

Miejsce Obrony: GALERIA ROTUNDA, al. Marcinkowskiego 29. 60-967 Poznań

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej UAP w Poznaniu, pl.Wielkopolski 9