13 edycja Konkursu Artystyczna Podróż Hestii

____
13 edycja Konkursu Artystyczna Podróż Hestii

____
Konkurs Artystyczna Podróż Hestii jest dla uczestników szczególnym momentem spotkania z oceną pozaakademicką , momentem przedstawienia siebie i własnej wizji sztuki szerszemu odbiorcy. Jest momentem konfrontacji artystów z profesjonalną krytyką artystyczną i publicznością, która zyskuje wyjątkową okazję, by podejrzeć, co dzisiaj, tu i teraz, dzieje się w polskich uczelniach artystycznych, w jakim kierunku podążają ich adepci.
____

Szczegółowe informacje na stronie http://www.artystycznapodrozhestii.pl