SEGREGATOR OBECNOŚCI – DEFINICJA WSPÓŁCZESNEGO DZIEŁA SZTUKI

Dobrzyca zaproszenie_awers Dobrzycazaproszenie_rewers Muzeum Ziemiaństwa - Dobrzyca- Plakat