wystawa | NOWY INTERAKCJONIZM

plakat

 

NOWY INTERAKCJONIZM

Wystawa Dyplomów Magisterskich, studentów Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych

 

wernisaż: 11 czerwca godz. 18:00
wystawa czynna: 11-21 czerwca w godz. 12:00-16:00
Salon wystawienniczy Rarytas ul. Mielżyńskiego 21, Poznań

 

,,(…) Prace obojga artystów stanowią przykład tego, jak zmieniły się zapatrywania na społeczną funkcję sztuki, oczekiwania wobec niej stawiane oraz sposoby jej percypowania w okresie powojennym. Dzieła Justyny Olszewskiej i Damiana Reniszyna nie tylko przenoszą akcent z wizualności dzieła sztuki na przedmiotowość i proces twórczy (działanie na określonym obiekcie), ale również są jednym z wariantów realizacji postulatu integracji sztuki z życiem.”