KONKURS MN i SD edycja 2017

KONKURS edycja 2017

DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

WYDZIAŁU RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH


Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych ogłasza Konkurs – edycja 2017 – na przyznanie dofinansowania na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Załącznikami do ogłoszenia są:

  • Regulamin konkursu Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowany z dotacji przyznanej przez MNiSW na rok 2017
  • Regulamin wydatkowania dotacji, zasady gospodarowania środkami dotacji celowej MNiSW na dofinasowanie działalności statutowej w części: „Prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym” w 2017 roku w jednostce UAP – WriDP
  • Wniosek Młodzi_Doktoranci 2017
  • Raport Młodzi_Doktoranci 2017
  • Umowa o realizację projektu badawczego finansowanego z dotacji MNiSW na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi uczestników studiów doktoranckich przyznawanej przez Dziekana WRiDP

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

wersja elektroniczna: 12 czerwca 2017

karolina.komasa@uap.edu.pl oraz jolanta.grek@uap.edu.pl

wersja papierowa: po akceptacji Dziekana WRiDP – nie później niż 14.06.2017

biuro Dziekana WRiDP, Budynek B (Pawilon Rzeźby), s. 322 g.10.00-13.00


Ogłoszenie o konkursie 2017

REGULAMIN MŁODZI DR 2017

1_Wniosek Młodzi_Doktoranci 2017

2_Raport Młodzi Doktoranci 2017

3_Regulamin Wydatkowania Dotacji WRiDP 2017

4_Umowa DOKTORANCI 2017