KONKURS – „Pomnik Bohdana Smolenia – „a tam cicho być”

  1. Organizatorami Konkursu na opracowanie projektu oraz wykonanie modelu „Pomnika Bohdana Smolenia”, zwanego dalej Konkursem, są: Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych.
  2. Zgłoszenie projektu „Pomnik Bohdana Smolenia – „a tam cicho być” zgodnie z wymaganą przez Regulamin dokumentacją oraz wskazanym terminem należy przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@kwadrat-expo.com.pl,
  3. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu pod adresem: biuro@kwadrat-expo.com.pl

Regulamin-Konkursu-na-Pomnik-Bohdana-Smolenia


Skład Komisji

pomnik Smoleń załączniki