I Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Studyjna, Korekta, dr hab. Rafał Kotwis, Konrad Smela