Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

stypendium

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego dla doktorantów wielkopolskich uczelni wyższych realizujących prace doktorskie na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W załączniku poglądowy wniosek;  m.in. wymieniono w nim kierunki uznane za strategiczne- zwracam uwagę na Podgrupę architektury i budownictwa,

pozostałe informacje na stronie http://www.efs.wup.poznan.pl/strony/2419.php

>>> ZAŁĄCZNIK-1 <<<   >>> ZAŁĄCZNIK-2 <<<