Informacja dla studentów I Roku studiów I-go i II stopnia

ogłoszenie

Informacja dla studentów I Roku studiów I-go i II stopnia

W tym roku akademickim po raz pierwszy studenci pierwszego roku studiów I-go i II-go stopnia zobowiązani są do przedstawienia swoich prac w formie publicznej prezentacji .
Prezentacja dotyczyć będzie dorobku z bieżącego roku akademickiego i odbędzie się w czasie trwania wystawy kończącej rok akademicki.