Konkurs | POSTWATER

1903508_10200533178450725_2086979664_n

OD ORGANIZATORÓW:

Tematem konkursu POSTWATER jest przyszłość wody. Woda jest podstawowym warunkiem życia i cywilizacyjnego rozwoju. Temat skupia jak w ‘wodnej soczewce’ aspekty kulturowe, naukowe, społeczne i ekologiczne, łącząc wszystkie mikro i makro skale naszych doświadczeń. Założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na palące problemy ekologiczne, pobudzenie świadomości ekologicznej i przywrócenie kulturowego szacunku do wody.

 

Organizatorem konkursu POSTWATER w ramach 3WDS2014 (3rd Water Day Symposium) – jest Wydział Edukacji Artystycznej UAP oraz Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych.

 

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy studenci i absolwenci UAP wszystkich kierunków artystycznych i projektowych. Na konkurs są przyjmowane projekty i prace artystyczne stworzone przez uczestnika w dowolnym medium, powstałe w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu, w roku ogłoszenia konkursu i w roku jego rozstrzygnięcia, czyli 2013 i 2014. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt.

 

Zgłoszenie konkursowe obejmuje: pobrany ze strony internetowej Organizatora www.postwater2014.blogspot.com i wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz opis i dokumentację projektu w formacie JPG  lub PDF lub link do filmu. W nazwie plików należy umieścić nazwisko i imię autora.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: zgłoszenie należy przesłać w jednym emailu na adres Organizatora: worldwaterday@uap.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2014.

 

Nagrody: w konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda Główna w postaci zorganizowania wystawy indywidualnej otwierającej FLOW – World Water Day Poznań 2015 w ramach 4WDS oraz wyróżnienia honorowe dla osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w wystawie POSTWATER 2014 w postaci udziału w wystawie konkursowej, która będzie odbywała się w dniach 17-27 marca w przestrzeni UAP oraz w Galerii Kontrapunkt przy ul.Wielkiej 21 w Poznaniu.