Ogólnopolski konkurs | XAWERY DUNIKOWSKI XX/XXI

Konkurs organizowany jest przez Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w

Krakowie jako wydarzenie towarzyszące obchodom Roku Dunikowskiego, ogłoszonego przez

Senat Uczelni, w 50-rocznicę śmierci wybitnego artysty rzeźbiarza.

Ideą konkursu, skierowanego do studentów i młodych absolwentów polskich uczelni plastycznych,

jest próbą zbadania wpływu myśli artystycznej Dunikowskiego na obecne poszukiwania młodych

rzeźbiarzy, szeroko rozumiana recepcja jego sztuki oraz chęć zdiagnozowania współczesnej

pozycji rzeźby jako dyscypliny kształtującej nie tylko świadomość organizacji przestrzeni ale

swoistego komunikatu ideowo – problemowego, zanurzonego w pełnej symbiozie formy i treści.

Celem konkursu jest podkreślenie wagi osobowości twórczej i pedagogicznej Dunikowskiego w

świetle aktualnych doświadczeń i rozwoju dyscypliny, konfrontacja współczesnych problemów

rzeźby i jej formalno-estetycznych poszukiwań wobec niewątpliwie ponadprzeciętnej ale i

kontrowersyjnej osobowości autora „Grobowca Bolesława Śmiałego” i „Fatum”.

 

WARUNKI KONKURSU:

  • w Konkursie mogą brać udział studenci oraz absolwenci polskich uczelni artystycznych do 30 roku życia,
  • Prace rzeźbiarskie (oraz obiekty przestrzenne) złożone na Konkurs powinny w sposób twórczy odnosić się do dzieła Dunikowskiego, stanowić kreatywny dyskurs z jego sztuką (idea, forma,materia, treść …) bądź podejmować krytyczną polemikę z postawą artystyczną (formalno-ideową ) bohatera Konkursu.

NAGRODY:

  • I nagroda w wysokości 6500 zł
  • II nagroda w wysokości 4000 zł
  • III nagroda w wysokości 2000 zł
  • wyróżnienie honorowe – okolicznościowy medal Roku Dunikowskiego na ASP

KALENDARZ KONKURSU

  • Termin ogłoszenia konkursu : 27 października 2014 r.
  • Termin nadsyłania zgłoszeń i reprodukcji prac (I etap): 12 grudnia 2014r.
  • Kwalifikacja prac do wystawy pokonkursowej: 15-16 grudnia 2014 r.
  • Termin dostarczenia prac do miejsca ekspozycji (II etap): 20 grudnia 2014r.

STRONA KONKURSU 

Na stronie znajduje się karta uczestnika, regulamin, oświadczenie.