Konkurs na projekt koncepcji artystycznej „Budowy Trasy Pamięci”

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza Konkurs na projekt koncepcji artystycznej „Budowy Trasy Pamięci”.

  • Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37 w Katowicach oraz Katowicki Holding Węglowy S. A.
  • Termin zgłoszenia: 14-04-2015 (za miesiąc)
  • E-mail:

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć wraz z pracą konkursową w Akademii Sztuk Pięknych, budynek przy ul. Dąbrówki 9 – Pracownia Rzeźby.

Termin składania prac konkursowych do 10.04.2015r.
Osobą kontaktową jest prof. Sławomir Brzoska,
e-mail: brzoskas@op.pl

Celem Konkursu jest stworzenie przestrzennej koncepcji artystycznej – rzeźbiarskiej związanej z zagospodarowaniem terenu Hałdy Murckowskiej, zlokalizowanej w rejonie zlikwidowanego szybu Maria przy ul. Leśników w Katowicach. W założeniu Organizatorów w miejscu wskazanym w zdaniu poprzednim ma powstać Trasa Pamięci, upamiętniająca katastrofy górnicze oraz martyrologię ludności na Śląsku z udziałem górników – Kalwaria Górnicza, połączona z funkcjami edukacyjnymi i turystyczno-rekreacyjnymi.

źródło // http://www.asp.katowice.pl

WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM  //  http://www.asp.katowice.pl/news/post/182458/konkurs-na-projekt-koncepcji-artystycznej-budowy-trasy-pamieci