ARTETERAPIA OPARTA NA UWAŻNOŚCI

Wykłady i warsztaty fakultatywne
ARTETERAPIA OPARTA NA UWAŻNOŚCI
(Mindfulness-Based Art Therapy)

Studentów proszę o przysyłanie zgłoszeń
wraz ze swoim uczelnianym adresem e-mail na: robert.bartel@uap.edu.pl

Zajęcia w piątki, bud.”E”, s.13 godz.14.30-16.00

Pierwsze spotkanie piątek 18.02.2022 godz.14.30-16.00- Google Meet!