Wystawa „Nic nowego? Na granicy figuracji”

Tytuł wystawy ma skłonić do namysłu nad pojęciem figuracji, które stało się niezwykle obszerne, podobnie jak pojęcie rzeźby. Zwrot „na granicy figuracji” rodzi więc pytanie, na ile można tę granicę definiować, a na ile jest umowna.

Figuracja i rzeźba są nierozerwalnie powiązane. Najstarsze znaleziska pozwalają uznać te pojęcia za tożsame. „Przed Duchampem” istniały w zasadzie tylko dwie formy rzeźby — wizerunki figur oraz detale architektoniczne.

Niemal w każdej formie możemy dostrzec odniesienie do człowieka. Poszukiwanie takich antropomorficznych idei wynika z zapisanej w naszej podświadomości historii ludzkości. Poszukiwanie form zbliżonych do nas samych jest naturalną ludzką potrzebą.

Często próbuje się dyskredytować sztukę figuratywną werdyktem „nic nowego”. Nie ulega jednak wątpliwości, że człowiek pozostaje źródłem inspiracji, choć figuracja ulegała niezliczonym przeobrażeniom, a ponadto nieustannie pojawiają się nowe możliwości ekspresji artystycznej (dzięki drukowi 3D, przestrzeni wirtualnej, sztuce intermedialnej itd.).

Pokazano tu dzieła rzeźbiarzy, dla których przynajmniej w pewnym okresie ich rozwoju artystycznego figuracja miała szczególne znaczenie. Jakie ma dziś? Czy stanowi podstawę podejmowanych tematów, czy pozostała ledwie dostrzegalnym śladem?

dr hab. Jarosław Bogucki prof. UAP – kurator wystawy

Uczestnicy:

 1. Mariusz Białecki
 2. Sławomir Biernat
 3. Jarosław Bogucki
 4. Izabela Grudzińska
 5. Grzegorz Gwiazda
 6. Tomasz Jędrzejewski
 7. Karolina Komasa
 8. Józef Kopczyński
 9. Małgorzata Kopczyńska
 10. Wiesław Koronowski
 11. Rafał Kotwis
 12. Wojciech Kujawski
 13. Aleksandra Mazurkiewicz
 14. Igor Mikoda
 15. Wiesław Napierała
 16. Martyna Pająk
 17. Józef Petruk
 18. Marcin Radziejewski
 19. Norbert Sarnecki
 20. Michał Staszczak
 21. Wojciech Tężycki
 22. Jan Tutaj
 23. Michał Wielopolski
 24. Szymon Zwoliński

Patronat:

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Miasto Śrem

Muzeum Śremskie

Patronat medialny:

TV Relax