RZUT FIGURY – RZUT BRYŁY | PLENER WYDZIAŁU RZEŹBY  9 -13 MAJA 2022

RZUT FIGURY – RZUT BRYŁY | PLENER WYDZIAŁU RZEŹBY 

Prowadzący plener:
prof. dr Janusz Bałdyga
prof. dr hab. Wiesław koronowski

Pomoc techniczna:
dr Marcin Radziejewski ad.

dr Dawid Szafrański ad.

Zapisy i informacje dodatkowe:
dr hab. Igor Mikoda prof. UAP | igor.mikoda@uap.edu.pl

Data: 9-13.05.2022
Miejsce: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
Adres: Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa
Godziny wejścia na teren muzeum: 9:00 – 17:00
Dojazd: PKP Poznań Główny – Szreniawa – 7:59 – 8:15

Plener jest obligatoryjny dla studentów III r. studiów jednolitych magisterskich i II r. studiów drugiego st.


RZUT FIGURY – RZUT BRYŁY [1] | Bryła (figura) jako źródło projekcji [2]

Funkcje bryły w dużym stopniu warunkuje charakter otoczenia. Kontekst przestrzenny wpływa na sposób jej postrzegania i znaczenia które niesie. Zmiana kontekstu może skutkować ich zasadniczą zmianą. Bryła oddziałując na przestrzeń wytycza specyficzny obszar swojej dominacji, zawłaszcza fragment przestrzeni.

Proces zawłaszczania przestrzeni rodzi kilka zasadniczych pytań:

  • Czy cień figury należy do niej, jest jej częścią, czy jest bytem samodzielnym choć warunkowanym jej miejscem, kształtem i wielkością ?
  • Czy snop światła oświetlając fragment  przestrzeni staje się częścią lampy powiększając i modyfikując jej formę.
  • Kolejne pytanie dotyczy fontanny gdzie woda wchodzi w zasadnicze relacje z rzeźbą, również w jej klasycznym wymiarze. Czy fontanna pozbawiona działania wody to jedynie fragment pełnej bryły ?

Czy wyraźny ślad bryły przesuwanej na miękkiej, nietrwałej powierzchni staje się jej częścią ?

  • Kolejnym przykładem jest zegar słoneczny stanowiący kapitalny przykład związków bryły ze światłem i czasem.

W każdym z tych przypadków bryła (figura) powiększa się o efemeryczny, niematerialny fragment, często dominujący nad jej materialnością. Zastanówmy się nad bryłą, której charakter, skalę, proporcje i materialność zmienia kontekst i specyficzne warunki przestrzenne.

  • Czy możemy postawić tezę że bryła (figura) i elementy  jej bezpośredniego kontekstu mogą stanowić byt zintegrowany i niepodzielny.

[1] Zwracam uwagę na podwójne znaczenie słowa rzut w języku polskim. 1. (za słownikiem PWN) wprawienie w ruch przedmiotu energicznym ruchem ręki. 2. Odwzorowanie przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę.

[2] Słowo projekcja wywodzi się od łacińskiego „proiacere”, które oznacza – wyrzucać przed siebie. Może oznaczać „rzut” bądź jego wynik „rzutowanie”.