Roczne Archiwa: R

43 wpisy

Konkurs WRiDP

* Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 8 pkt. 8 Regulaminu Konkursu na projekt upominku i gadżetu promocyjnego, Organizator zdecydował się odwołać Konkurs bez wyłaniania zwycięzcy. Wszystkim zainteresowanym bardzo dziękujemy za zaangażowanie i przesłane materiały.    Konkursu na projekt upominku i gadżetu promocyjnego dla Wydziału […]

Zaz Festiwal | International Performance Art Festiwal

                    Zaz Festiwal jest corocznym dwutygodniowym przeglądem sztuki w którym biorą udział artyści z całego świata. Artyści pracują w różnych miejscach, w różnych mediach. Festiwal dla społeczności Izraela jest to dynamiczne i eksperymentalne (dla odbiorców) laboratorium sztuki aktualnej. Artyści będą pracować w […]

Ogólnopolski konkurs | XAWERY DUNIKOWSKI XX/XXI

Konkurs organizowany jest przez Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie jako wydarzenie towarzyszące obchodom Roku Dunikowskiego, ogłoszonego przez Senat Uczelni, w 50-rocznicę śmierci wybitnego artysty rzeźbiarza. Ideą konkursu, skierowanego do studentów i młodych absolwentów polskich uczelni plastycznych, jest próbą zbadania wpływu myśli artystycznej Dunikowskiego na obecne […]

BIZARRE LOVE TRIANGLE.

BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD Dziwny trójkąt miłosny. Rzeźba w przestrzeni publicznej Nowego Sadu jest próbą rozwiązania problemu nieodpowiedzialnego projektowania urbanistycznego. Uczestniczący w tym projekcie artyści i studenci sztuki, analizując przestrzeń publiczną Nowego Sadu, podejmą się próby rozwiązania tego problemu. Głównym celem projektu jest stworzenie alternatywnego […]