Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – MARCIN RADZIEJEWSKI

 

Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Karolina Komasa prof. ndzw UAP uprzejmie zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne Pana mgr Marcina Radziejewskiego.

Promotor: prof. Wiesław Koronowski

Miejsce Obrony: Galeria Kolegiacki Art – Hotel Kolegiacki, Plac Kolegiacki 5, Poznań.

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej UAP w Poznaniu, pl.Wielkopolski 9