Konkurs Fundacji Grey House

Do 30 czerwca trwa nabór do 4. edycji Konkursu Fundacji Grey House dla  dyplomantów studiów magisterskich i absolwentów (do 30 r. ż.) szkół wyższych o profilu artystycznym w dziedzinach: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, nowe media (video, instalacje etc.).

Novum w konkursie jest specyficzny dobór Jury ­ – wyłącznie spośród osób zawodowo zajmujących się pracą z artystami i ich promocją. W 4. edycji Konkursu Jury zasilą uznane autorytety z dziedziny sztuk wizualnych:  kuratorzy i osoby prowadzące/reprezentujące galerie sztuki współczesnej/instytucje muzealnicze/domy aukcyjne

Skład Jury 3. edycji:  Krystyna Axmann (przedstawiciel Fundacji Grey House), Łukasz Dziedzic (galeria Szara w Cieszynie), Danka Jaworska (artystka), Marcin Krasny (CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie), Dominik Kuryłek (adiunkt w Muzeum Narodowym w Krakowie), Daniel Muzyczuk (Muzeum Sztuki w Łodzi), Ewa Łączyńska -Widz (BWA w Tarnowie).

Cel

Konkurs krakowskiej Fundacji Szara Kamienica zaplanowany jest jako impreza cykliczna, popularyzująca najwybitniejsze dokonania młodych polskich twórców w szerokim spektrum dziedzin. Nagrodzeni zostaną artyści proponujący  twórcze odniesienie do powszechnie wykorzystywanych artystycznych narracji, autorzy dzieł prezentujących nowatorską, ale  spójną̨ koncepcję. W dalszej perspektywie zamiarem Fundacji jest zaprezentowanie  publiczności nowych trendów w sztuce współczesnej i dorobku najbardziej obiecujących twórców najmłodszego pokolenia (wystawa Finalistów).

Zasady konkursu 

W Konkursie biorą udział   dyplomanci studiów magisterskich i absolwenci (do 30 r. ż.) szkół wyższych o profilu artystycznym.

W I etapie Konkursu każdy artysta zobowiązany jest przedłożyć reprodukcje powstałych po 2011 r.  prac.  Prace powinny zostać  przesłane na nośnikach dźwięku lub dźwięku i obrazu  (CD/DVD). Do Konkursu można zgłosić 1 cykl (nielimitowana ilość prac) lub 5 reprezentatywnych prac nie powiązanych ze sobą, na dowolny temat, stworzonych przy wykorzystaniu dowolnego medium i w dowolnej formie (grafika, rzeźba, fotografia, instalacja, sztuka wideo, sztuka dźwiękowa, performance itd.).
Do reprodukcji prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową, CV oraz plan działań artystycznych na rok następujący po przyznaniu Nagrody.
W I etapie Jury, którego pełen skład poznamy w sierpniu br., wybierze 5 Finalistów Konkursu.   Wszyscy Finaliści   zobowiązani są do użyczenia Fundacji oryginałów prac ( celem za prezentowania ich na wystawie Finalistów ,  na podstawie której Jury  wyłoni Laureata Nagrody.
Nagrodą w Konkursie jest 5 000 zł oraz wystawa indywidualna  
Udział w konkursie jest bezpłatny. Szczegółowy regulamin i karta zgłoszeniowa:

 
Patronat medialny nad Konkursem sprawują: Notes Na Tygodni i TVP Kraków
Opieka redkacyjna: RMF Classic ZAPRASZAMY