Ogłoszenie o naborze chętnych do udziału w programie wymiany studentów pomiędzy

Ogłoszenie o naborze chętnych do udziału w programie wymiany studentów pomiędzy

Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Moscow State Academic Art Institute n.a. V.I. Surikov.

Informujemy, że Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu otrzyma z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia www.cprdip.pl dofinansowanie na realizację

przedsięwzięcia podjętego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich w programie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014” w kwocie 80 000,00 PLN.

Przyznane dofinansowanie służyć ma realizacji programu wymiany studentów i pracowników uczelni pomiędzy Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Moscow State Academic Art Institute n.a. V.I. Surikov (Instytut Surikova). W ramach programu zrealizowane zostaną dwie kilkudniowe wizyty (7-8 dni) – grupy polskiej w Moskwie i grupy rosyjskiej w Poznaniu i Warszawie. Obie grupy liczyć będą po 10 studentów i 2 opiekunów. Program realizowany będzie w okresie od końca września do połowy listopada 2014 r. Grupa studentów z UAP wraz z opiekunami będzie przebywała w

Moskwie w ostatnim tygodniu września. Grupa studentów rosyjskich wraz z opiekunami odwiedzi Polskę w drugiej połowie października. Ponieważ decyzja o dofinansowaniu programu została ogłoszona z dużym opóźnieniem, ze względów logistycznych może zaistnieć konieczność zmiany tego terminu. W trakcie wizyt obie grupy będą miały możliwość poznania uczelni partnerskiej. Przewidziane są również wizyty w muzeach i galeriach, zwiedzanie zabytków i specjalny program kulturalny.

Realizowany będzie również program dydaktyczny i artystyczny, wspólne warsztaty i działania integracyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą składać wnioski (na załączonym formularzu, wraz ze wskazanymi załącznikami) w sekretariacie Rektora do dnia 8 września do godz. 13:00 włącznie.

Uwaga: w programie mogą uczestniczyć studenci, którzy nie ukończyli 26 lat.

>>WIĘCEJ NA UAP