Wystawa | „Zdӕrzenie losowe” | TOMASZ DREWICZ

Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienneńska 54

Wernisaż: 24.02.2023, godz. 18.00

Czas trwania wystawy: 24.02–14.04.2023

Tytułowe „Zdӕrzenie” zakłada zestawienie dwóch dużych, wieloelementowych realizacji, które choć powstawały w pewnej określonej hierarchii i w myśli autora, są wobec siebie komplementarne, to jednak ich bezpośrednie skonfrontowanie, może uwypuklić nowe treści, będące efektem nielinearnego odbioru wytwarzanych przez nie kontekstów. Na wystawie można będzie zobaczyć prace malarskie, dźwiękowe czy wideo, stanowiące pewien subtelny acz konkretny komentarz do współczesnej historii Polski, zadając przy tym pytanie o te wartości, które kształtują Nas jako jednostki oraz te umacniające Nasze poczucie wspólnoty. Artysta pochyla się tym samym nad zagadnieniem tożsamości i formami jej emanacji, prowokując do zajęcia osobistego stanowiska wobec tej problematyki.