Wystawa / Tomasz Drewicz – „TIE BREAK” / Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie

TIE BREAK | Tomasz Drewicz, Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie, ul. Pomorska 73, wernisaż: 8.03.2024, g. 18.00, wystawa czynna w dniach: 9.03-21.04.2024


Koncepcja wystawy skupia się na analizie pojęcia remisu, wywodząc go z obszaru sportu by w swobodny sposób wprowadzić to zagadnienie w dużo szerszy kontekst. Sport, jako domena, w której rywalizacja odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami, staje się dla Drewicza punktem wyjścia do budowania refleksji nad kwestią równowagi, pojęciem impasu oraz nad procesami prowadzącymi do przemiany. Autor przekracza granice boiska, pytając o istotę remisu i jego rolę w konflikcie, zarówno w kontekście społecznym, politycznym, jak i osobistym.

Poprzez tytuł, nawiązujący do decydującego momentu w rozgrywkach tenisa czy siatkówki, artysta kieruje uwagę na istotę remisu jako stanu równowagi, w którym działania nie przynoszą jednoznacznych rezultatów. W charakterystyczny dla siebie sposób kieruje uwagę odbiorcy na sam proces przemiany, który może prowadzić zarówno do nowych form równowagi jak i kolejnego konfliktu. Autor analizuje również kwestię czasowości tych procesów, podkreślając, że remis i przemiana są stanami przejściowymi, które mogą ewoluować.Tomasz Drewicz, posługuje się głównie instalacją i obiektem, często łącząc je z fotografią, wideo czy performance. Jego prace, określane jako „zdӕrzenia”, zachęcają do interakcji i refleksji ze strony widza.

Prezentowana w MOS realizacja, stanowi, w pewnym sensie, podsumowanie analiz autora związanych z poruszaną w ostatnich latach problematyką, odnoszącą się do kwestii wolności, wolnej woli, równowagi czy impasu. Wystawa „TIE BREAK” zaprasza do refleksji nad naturą zwycięstwa, porażki, remisu i przemiany oraz ich wzajemnych relacji.